Thứ Sáu, 10 tháng 5, 2013

Tân Kinh Hoa Yên Vân Tập 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10

Tân Kinh Hoa Yên Vân Trọn Bộ 2013 
Xem Phim Tan Kinh Hoa Yen Van - Tập 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32/33/34/35/36/37/38/39/40 - Tập Cuối - Trọn Bộ 2013
Phim Tan Kinh Hoa Yen Van - Phim Tâm Lý - Tình Cãm
Nội Dung :
Nhưng nhân vật trung tâm của Phim Tan Kinh Hoa Yen Van Vân là cô gái mang tên Diêu Mộc Lan với số phận lâm li bi đát. Nữ diễn viên thể hiện nhân vật này chính là Lý Thạnh, dù chưa ra mắt nhưng khi thông tin rò rỉ thì Lý Thạnh lại phải chịu sự ném đá từ những người yêu thích tác phẩm này vì trước đó Lý Thạnh đã thể hiện nhân vật Tiểu Yến Tử do Triệu Vy tạo dấu ấn, lần này Diêu Mộc Lan đã được thể hiện thành công cũng do Triệu Vy làm trước đó. Nhiều người cho rằng Lý Thạnh đang cố bắt chước con đường đi của Triệu Vy.