Thứ Bảy, 20 tháng 4, 2013

Thiết Tướng Quân Tập 21-22-23-24-25-26-27-28-29-30

Thiết Tướng Quân VTV2 (Tập 35/35) Lồng Tiếng 2013 
Xem Phim Thiet Tuong Quan - Tập 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32/33/34/35 - Tập Cuối - Trọn Bộ - Phim Bộ Trung Quốc
Nội Dung :
Mở đầu phim, đại tướng quân A Quý đang chỉ huy một đạo quân ngoài tiền phương thì nhận được chiếu chỉ của nhà vua cách chức đại tướng của mình, đồng thời yêu cầu trong vòng bảy ngày phải quay về kinh thành chờ thẩm vấn. A Quý quyết định kháng chỉ, tấn công vào trại và lấy đầu của thủ lĩnh phỉ rồi mới quay về kinh. Thật may mắn, A Quý về đến kinh thành đúng vào ngày cuối cùng của hạn định. Dâng lên nhà vua thắng lợi dẹp yên thổ phỉ, A Quý cũng đã làm sáng tỏ những nghi kị của vua Càn Long và bịt miệng các gian thần.