Thứ Bảy, 11 tháng 5, 2013

Tân Kinh Hoa Yên Vân Tập 21-22-23-24-25-26-27-28-29-30

Tân Kinh Hoa Yên Vân Trọn Bộ 2013 
Xem Phim Tan Kinh Hoa Yen Van - Tập 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32/33/34/35/36/37/38/39/40 - Tập Cuối - Trọn Bộ 
Nội Dung :
khi thông tin rò rỉ thì Lý Thạnh lại phải chịu sự ném đá từ những người yêu thích tác phẩm này vì trước đó Lý Thạnh đã thể hiện nhân vật Tiểu Yến Tử do Triệu Vy tạo dấu ấn, lần này Diêu Mộc Lan đã được thể hiện thành công cũng do Triệu Vy làm trước đó. Nhiều người cho rằng Lý Thạnh đang cố bắt chước con đường đi của Triệu Vy.