Thứ Hai, 20 tháng 5, 2013

Thiếu Lâm Nam Phái VTV9 Tập 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11

Thiếu Lâm Nam Phái VTV9 Trọn Bộ 2013 
Xem Phim Thieu Lam Nam Phai (Tập 30/30) Tập 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30 - Tập Cuối - Trọn Bộ
Phim Thieu Lam Nam Phai VTV9 - Phim Bộ Trung Bộ Nỗi Tiếng
Nội Dung :
Thiếu Lâm Tự chia ra thành Bắc Thiếu Lâm và Nam Thiếu Lâm với những môn võ công đặc trưng riêng biệt. Câu nói Nam quyền Bắc Cước cũng có thể làm ta hiểu rõ được một phần nào võ công của họ.  Họ phãi chống chọi với bao kẽ thù , nhiều môn phái rất muốn đối địch . Nhưng vì sự bao dung và tinh thần cứng rắn trụ trì đã vượt qua được bao nhiêu khốn đốn .